1396/01/06
مدير كل

 

 

 

 نام : علی

نام خانوادگی : نیازی

محل تولد : تهران  1349

سوابق تحصیلی : لیسانس مهندسی عمران

سوابق اجرایی : 22 سال

1-    کارشناس و مدیر پروژه های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان

2-    کارشناس و ناظر عالیه پروژه های اداره کل حوادث غیر مترقبه استانداری

3-    کارشناس ، سرپرست و مدیر کل دفتر برنامه ریزی عمرانی استانداری

4-    معاون مدیر کل برنامه ریزی و بودجه استانداری

5-    مدیر کل برنامه ریزی و بودجه استانداری

 

6-     معاون و برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری شهرستان آبادان 

فعالیتهای فرعی :

17 ماه سابقه کار در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان