1396/03/01
عملكرد واحد برنامه ريزي عمراني

رديف

شرح عمليات، اهداف و برنامه ها

تعداد

توضيحات

فعاليت 1

هماهنگی و آموزش کاربران دستگاههای اجرایی استان برای داده گذاری در سامانه کنترل و نظارت بر طرح های عمرانی کشور و پیگیری داده گذاری تا تاریخ 1/7/91

-

 

1- 1

پاسخگویی تلفنی به مسائل و مشکلات کاربران

170مورد

 

1- 2

پاسخگویی حضوری به مسائل و مشکلات کاربران

150مورد

 

1- 3

پیگیری مسائل و مشکلات کاربران از وزارت کشور (دریافت نام کاربری و رمز عبور و ......)

18مورد

 

1- 4

پیگیری ثبت موافقتنامه های مبادله شده دستگاه های اجرایی و شهرداری های استان از معاونت برنامه ریزی

30مورد

 

1- 5

ارائه کد کاربری و رمز عبور مختص حراست دستگاه های اجرایی و شهرداری های استان

70مورد

 

1 – 6

تذکر شفاهی در جلسات جذب به ریاست معاونت عمرانی

20مورد

 

1 – 7

ارسال نامه به دستگاههای اجرایی و شهرداری های استان جهت ثبت و بروز رسانی اطلاعات در سامانه

16مورد

 

فعاليت 2

پيگيري و نصب نرم افزار برنامه سيستم كنترل كمي و كيفي پروژه هاي عمراني (نرم افزار نظارتی استان)

-

 

2 – 1

تنظيم جداول و تشكيل جلسات با مجري طرح، نصب در سيستم استانداري و پيگيري نصب برنامه در وب سايت جهت ارائه گزارش از دستگاه هاي اجرايي

یک برنامه 300ساعت کاری

 

فعاليت 3

تهيه بانك اطلاعاتي وضعيت كمي و كيفي ساختمانهاي اداري استانداري، فرماندارهيا و بخشداريهاي تابعه

-

 

3 – 1

تهيه بانك اطلاعاتي وضعيت كمي و كيفي ساختمانهاي اداري استانداري، فرماندارهيا و بخشداريهاي تابعه

1گزارش

ارسال جداول به فرمانداريهاي شهرستانها و جمع بندي نهايي اطلاعات

فعاليت 4

اعلام وضعیت جذب اعتبارات عمرانی دستگاههای اجرایی استان به دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور و پیگیری روند جذب اعتبارات عمرانی دستگاه های اجرایی و شهرداری های استان تا تاریخ 1/7/91

-

 

4- 1

ارسال گزارشات وضعیت جذب اعتبارات عمرانی به وزارت کشور به صورت منظم 2 هفته یکبار

10مورد

 

4– 2

جمع بندی، تهیه و ارئه گزارشات پروژه های آماده افتتاح استان به مناسبت هفته دولت

1گزارش

45دستگاه اجرایی و شهرداری ها

4– 3

تشکیل جلسات و انجام مکاتبات و تماس تلفنی

60مورد

 

فعاليت 5

پیگیری مسائل و مشکلات اجرایی طرح مسکن مهر

-

 

5– 1

پیگیری مسائل و مشکلات اجرایی طرح مسکن مهر شهرهای استان در جلسات شورای مسکن و جلسات هفتگی معاونت محترم امور عمرانی

15مورد

 

5– 2

ارسال نامه جهت پیگیری مسائل و مشکلات مسکن مهر

25مورد

 

5– 3

تهیه گزارشات وضعیت زیر ساخت های مسکن مهر به صورت منظم هفتگی و ارائه آن به معاونت محترم امور عمرانی چهارشنبه هر هفته

36مورد

 

فعاليت 6

تشكيل جلسات هماهنگي مسئولين واحدها به صورت هفتگي و پیگیری تشکیل اتاق های فکر تخصصی دفتر فنی

-

 

6– 1

تشكيل جلسات منظم مسئولين واحدها به صورت هفتگي به منظور هماهنگي و افزايش بهبود كيفيت و افزايش راندمان كاري

36جلسه

 

6– 2

تشكيل كارگروه اتاقهاي فكر تخصصي در قالب دو كارگروه و هماهنگي لازم جهت تشكيل جلسات كارگروه

2کارگروه

تشکیل دو کارگروه شامل:1_ ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری2_ ایجاد هماهنگی در نظارت بر روند اجرایی طرحهای عمرانی و ارتقا سطح کیفی

فعاليت 7

پيگيري، بروز رساني پيشرفت فيزيكي پروژه هاي مهر ماندگار، تشكيل و ابلاغ صورت جلسات مربوطه

-

دعوت از دستگاه هاي اجرايي مربوطه و پيگيري مسائل و مشكلات اجرايي پروژه ها

7- 1

پيگيري، بروز رساني پيشرفت فيزيكي پروژه هاي مهر ماندگار، تشكيل و ابلاغ صورت جلسات مربوطه

8جلسه

دعوت از دستگاه هاي اجرايي مربوطه و پيگيري مسائل و مشكلات اجرايي پروژه ها

فعاليت 8

تشكيل جلسات و ابلاغ صورت جلسات بررسي مسائل و مشكلات اجرايي فاضلاب 16 شهر از محل فروش اوراق مشاركت و اصلاح نوارهای حفاری

-

 

8– 1

تشكيل و ابلاغ صورت جلسات بررسي مسائل و مشكلات اجرايي فاضلاب 16 شهر از محل فروش اوراق مشاركت

8جلسه

دعوت از دستگاه هيا اجرايي، شهرداريها، فرمانداريها و شركت آب و فاضلاب استان و ساير شركتهاي تابعه حسب ضرورت و پيگيري روند پيشرفت فيزيكي طرحها به تفكيك شهرستانها

فعاليت 9

تنظيم دعوتنامه ابلاغ و شركت در جلسات متفرقه حسب ضرورت و دستور مقام مافوق از قبيل پيگيري روند اجرايي طرح جابجايي ساكنين مناطق شهري مسجدسليمان، شركت در جلسات ساماندهي وضعيت ساختمانهاي دولتي، شركت در جلسه اردوهاي هجرت 3، شركت در جلسات آب غدير، ابلاغ صروت جلسه بهر مندي از ظرفيت توليدكنندگان استاني جهت تأمين لوله هاي مورد نياز استان، ابلاغ صورت جلسه بررسي مسائل و مشكلات اجرايي پل زال، ارسال گزارشات اعلام شده از سوي معين شهرستانهاي استان به دستگاههاي اجرايي، ابلاغغ صورت جلسه بررسي وضعيت تأسيسات بهره برداري ايستگاه پمپاژ خام دانشگاه

-

 

9– 1

تنظيم دعوتنامه ابلاغ و شركت در جلسات متفرقه حسب ضرورت و دستور مقام مافوق از قبيل پيگيري روند اجرايي طرح جابجايي ساكنين مناطق شهري مسجدسليمان، شركت در جلسات ساماندهي وضعيت ساختمانهاي دولتي، شركت در جلسه اردوهاي هجرت 3، شركت در جلسات آب غدير، ابلاغ صروت جلسه بهر مندي از ظرفيت توليدكنندگان استاني جهت تأمين لوله هاي مورد نياز استان، ابلاغ صورت جلسه بررسي مسائل و مشكلات اجرايي پل زال، ارسال گزارشات اعلام شده از سوي معين شهرستانهاي استان به دستگاههاي اجرايي، ابلاغغ صورت جلسه بررسي وضعيت تأسيسات بهره برداري ايستگاه پمپاژ خام دانشگاه

48مورد جلسه و مکاتبه

مكاتبات و تنظيم صورت جلسات مربوطه و پيگيري از دستگاه هاي اجرايي ذيربط