ارتباط با ما

آدرس: اهواز، خیابان فلسطین، ساختمان استانداری خوزستان، طبقه اول، اداره کل دفتر فنی استان

تلفن تماس: ۳۳۳۴۰۹۱ (۰۶۱۱) و ۳۳۳۴۷۶۸ (۰۶۱۱)

نمابر: ۳۳۶۲۵۲۷ (۰۶۱۱)

پست الکترونیکی: fanni@ostan-kz.ir