جلسات

IMG_2633

IMG_2633
IMG_3346

IMG_3346
IMG_3510

IMG_3510
IMG_1208

IMG_1208
IMG_1208

IMG_1208
IMG_2633

IMG_2633
IMG_3516

IMG_3516
انتصاب معاون مدیر کل دفتر فنی

انتصاب معاون مدیر کل دفتر فنی
تودیع ومعارفه معاون مدیر کل دفتر فنی استانداری

تودیع ومعارفه معاون مدیر کل دفتر فنی استانداری
جلسات

جلسات
جلسات مدیر کل دفتر فنی با معاونت امور عمرانی استانداری

جلسات مدیر کل دفتر فنی با معاونت امور عمرانی استانداری
جلسه اراضی 279 هکتاری ارتش

جلسه اراضی ۲۷۹ هکتاری ارتش
جلسه طرح هادی شهر الهایی

جلسه طرح هادی شهر الهایی
جلسه طرح هادی شهر های زیر 25000 نفر

جلسه طرح هادی شهر های زیر ۲۵۰۰۰ نفر
نشست پایانی سال 93 پرسنل ومدیر کل

نشست پایانی سال ۹۳ پرسنل ومدیر کل