خلاصه شرح وظایف واحد نقشه برداری

  • انجام عملیات نقشه برداری شهری و مسیر بنا به درخواست شهرداریها
  • انجام عملیات نقشه برداری اولیه و ثانویه معادن رودخانه ای و خاک قبل از انتقال مسئولیت واگذاری معادن به سازمان صنایع و معادن استان از ابتدای سال ۹۱
  • انجام عملیات نقشه برداری از پروژه هایی که استانداری دستگاه اجرایی آنها می باشد بنا به درخواست واحد نظارت و حقوقی
  • انجام طراحی های محدود در شهرهای جدید التأسیس که توان فنی لازم را ندارند بنا به درخواست شهرداریها