شرح وظایف کلی دفتر فنی

شرح وظایف اداره کل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک

۱- تهیه و پیگیری تصویب طرح های هادی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و تغییرات بعدی آنها و نظارت بر اجرای آنها
۲- انجام وظایف مرتبط با کمیسیون بررسی مغایرت های طرحهای هادی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت.
۳- نظارت عالیه و روند اجرای تهیه طرحهای جامع و تفصیلی و طرحهای توسعه شهری.
۴- عضویت و شرکت در جلسات کمیسیون ماده ۵٫
۵- انجام امور محوله در اجرای بندهای ب و هـ ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات موضوع ترک تشریفات مناقصات دستگاه های اجرایی که دارای اعتبارات استانی می باشند.
۶- انجام امور دبیرخانه ای هیأت رسیدگی به شکایات قانونی برگزاری مناقصات در استان.
۷- ایجاد هماهنگی و همکاری بین دستگاه های اجرایی استان و عوامل اجرایی در جهت پیشبرد عملیات عمرانی و بررسی اختلافات میان آنها در چارچوب وظایف شورای فنی استان و تصمیم گیری در این خصوص.
۸- نظارت عالیه در تهیه و تعیین محدوده و حریم شهرها و محدوده روستاها.
۹- نظارت عالیه در شهرداری ها و دهیاری های استان در اجرای طرح و پروژه های شهرسازی، عمرانی و تفکیک اراضی و ارائه راهنمایی های لازم در مطابقت کامل با طرح های مصوب شهری و روستایی.
۱۰- نظارت فنی بر اجرای طرح های عمرانی و فنی استان و ارایه گزارش لازم به دبیرخانه شورای فنی و دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان.
۱۱- مطالعه و بررسی به منظور بدست آوردن حد مطلوب فضای سبز در مناطق مورد عمل با در نظر گرفتن موقعیت و شرایط اقلیمی منطقه.
۱۲- همکاری در ارسال دستورالعمل های قانونی و فنی مربوط به فضای سبز و ارائه آن به شهرداری ها و دهیاری ها برای اجرا.
۱۳- نظارت عالیه و اظهار نظر در مورد واگذاری توافقات پیرامون املاک و اراضی شهری و اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها.
۱۴- نظارت و پیگیری لازم بر دستگاه های اجرایی در زمینه تأمین و استفاده از مصالح استاندارد در قالب مصوبات شورای فنی استان.
۱۵- هماهنگی بین دستگاه های اجرایی استان در انجام امور محوله در حوزه خدمات روبنایی از قبیل آب، برق، فاضلاب، گاز و مخابرات در صورت نیاز.
۱۶- همکاری در تهیه ضوابط و معیارهای فنی و نظارت عالیه بر تطبیق موازین در اجرای پروژه های عمرانی در چارچوب مصوبات شورای فنی استان.
۱۷- ریاست کمیته های چهارگانه شورای فنی استان و انجام امور محوله.
۱۸- نظارت عالیه در اجرای برنامه های عمرانی (احداث، مرمت، نگهداری و بهره برداری) و گزارش گیری مستمر از پیشرفت برنامه های عمرانی و روستاها و پیگیری از واحدهای استانی دستگاه های اجرایی به منظور رفع موانع اجرایی.
۱۹- عضویت و مشارکت در جلسات کمیته ها، کارگروه ها و کمیسیون های مرتبط بر اساس آیین نامه ها و قوانین موجود که دفتر فنی می بایست در آن شرکت نماید.
۲۰- انجام امور محوله در کمیته کارشناسی هیأت ۴ نفره استان موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.
۲۱- تعامل با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در اجرای قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مقررات ملی ساختمان و ضوابط و دستورالعمل های منبحث از آن.
۲۲- شرکت در جلسات و انجام امور محوله در خصوص کارگروه تخصصی ذیربط امور زیربنایی و شهرسازی استان ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته های کارشناسی مربوط آن.
۲۳- نظارت بر عملکرد ستادها و مراکز معاینه فنی در استان های مشمول موضوع مصوبه سال ۱۳۹۳ هیأت وزیران.
۲۴- همکاری و نظارت بر ارتقاء کیفیت زیست محیطی کلان شهرها از طریق کارگروه کاهش آلودگی هوا، آب و خاک استان با مسئولیت معاونت هماهنگی امور عمرانی (استان های مشمول).
۲۵- نظارت بر نحوه واگذاری اراضی و ساخت و ساز براساس آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب سال ۱۳۹۱٫
۲۶- کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز موضع کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری ها و انجام امور دبیرخانه های مربوطه.
۲۷- نظارت و پیگیری امور مرتبط با اجرای طرح های مقاوم سازی ساختمان ها و شریان های حیاتی حسب مورد و امور مربوط به ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها.
۲۸- بررسی و نظارت بر اجرای صحیح طرح تملک املاک و اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی دولت و شهرداری ها از طریق اعمال ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۵۸ شورای انقلاب.
۲۹- بررسی و نظارت بر تملک و آزادسازی نوار ۶۰ متر و طرح های سواحل در استان های ساحلی موضوع ماده ۶۴ قانون برنامه چهارم توسعه و آیین نامه اجرایی آن.
۳۰- نظارت عالیه و انجام هماهنگی و همکاری با دستگاه های اجرایی ذیربط در امور مرتبط با حاشیه نشینی و بافت های ناکارآمد شهری و ارایه گزارش های مربوطه به مقامات مافوق.
۳۱- همکاری در پیگیری امور مربوط به مشکلات مسکن مهر، مسکن اجتماعی و اخذ گزارش های لازم از دبیرخانه حسب مورد موضوع کارگروه مسکن مصوبه ۱۳۸۵ هیأت وزیران.
۳۲- شرکت در جلسات و همکاری در انجام امور محوله بمنظور جلوگیری و کاهش آلودگی های زیست محیطی از جلمه آلودگی ناشی از منابع آب و خاک، گرد و غبار، مصرف سموم شیمیایی، حفظ و بهره برداری پایدار از تالاب ها، منابع طبیعی و … و تعامل با سازمان ها و دستگاه های اجرایی استان در این خصوص.
۳۳- نظارت بر تهیه، تصویب و اجرای طرح های جداسازی آب شرب از فضای سبز.
۳۴- انجام کلیه امور محوله از طریق شورای حفاظت منابع آب استان و شورایعالی آب موضوع بند ۶ مصوبه سال ۱۳۸۷ هیأت وزیران.
۳۵- عضویت درکمیسیون تصویب و تغییرات طرح های هادی روستایی موضوع بند ف ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه.
۳۶- انجام وظایف و اعمال اختیارات قانونی وزارت کشور در زمینه امور مربوط به حمل و نقل و ترافیک استان و شهر مرکز استان.
۳۷- ایجاد هماهنگی و ارایه مشورت و راهنمایی برای بهبود ترافیک و فعالیت ها و عملکرد شرکت ها، سازمان ها و واحدهای ارائه دهنده خدمات در امر جابجایی جمعی مسافران درون شهری.
۳۸- بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای واصله از شرکت ها و سازمانهای حمل و نقل همگانی شهری به منظور افزایش یا کاهش سرمایه، سرمایه گذاری، مشارکت و اخذ وام و تحصیل اعتبار جهت ارایه به مراجع ذیربط.
۳۹- انجام هماهنگی های لازم بین امور حمل و نقل و ترافیک درون شهری و برون شهری.
۴۰- ارایه مشورت های لازم و انجام کارشناسی های امور حمل و نقل و ترافیک و شرکت در جلسات، کمیسیون ها، کمیته ها و شوراهای مرتبط استان.
۴۱- بررسی و مطالعه بریا تعیین تعداد وسایل نقل همگانی مورد نیاز استان.
۴۲- برقراری ارتباط با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و تخصصی استان مرتبط با حمل و نقل و ترافیک برای دستیابی به آخرین اطلاعات،      نوآوری ها، استانداردها.
۴۳- اهتمام برای افزایش توان تخصصی و فنی دست اندرکاران حمل و نقل و ترافیک در استان و ارتقاء سطح فرهنگ ترافیک شهروندان از طریق تهیه و اجرای دوره ها و برنامه های آموزشی با هماهنگی و همکاری واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و مراجع دیربط.
۴۴- اجرای مصوبات ابلاغی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور (موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون تاسیس شورای عالی مصوب ۲/۷/۷۴ هیأت وزیران)
۴۵- تهیه و توزیع بکارگیری ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و استانداردهای شهری، رعایت آیین نامه ها و ضوابط و ابلاغ دستورالعمل های مربوطه.
۴۶- پیگیری تحقق طرح ها توسعه فضای سبز و جنگل های واقع در محدوده و حریم شهرها موضوع تفاهم نامه فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و شهرداریها.
۴۷- نظارت بر انجام امور مربوط به هماهنگی و پیگیری ستاد مناسب سازی و تسهیل تردد معلولین جسمی- حرکتی.
۴۸- هماهنگی امور مربوط به کمیسیون ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (واگذاری اراضی به دستگاه های دولتی خارج از محدوده)