طراحی میادین و مراکز اجتماعات شهر ماهشهر

طراحی میادین و مراکز اجتماعات شهر ماهشهر

عنوان پروژه : طراحی میادین و مراکز اجتماعات شهر ماهشهر

·        مشاور و تهیه کننده : مهندسین مشاور معماری و شهرسازی مهرازان شهریاد

·        دستگاه نظارت : معاونت امور عمرانی استانداری خوزستان

·        ناظر طراحی پروژه و قرارداد : اداره کل دفتر فنی استانداری خوزستان

·        ایده طرح :

توجه به رویکرد اقتصادی منطقه ، با الهام از شاخصه واردات و صادرات ماهشهر ، در طراحی فرم با ایجاد شکاف ، تاکید بر ورود و خروج اجناس دارد .

·        مشخصات پروژه :

–         سطح اشغال میدان اجتماعات ۱۱۴۸۰ متر مربع

–         مساحت بخش تجاری ( غرفه ) ۳۰۸ متر مربع

 

–         آمفی تئاتر ( ۷۰۰ نفره ) ۷۲۷ متر مربع