طراحی میادین و مراکز اجتماعات و پلاژهای شهر آبادان

طراحی میادین و مراکز اجتماعات و پلاژهای شهر آبادان

عنوان پروژه : طراحی میادین و مراکز اجتماعات و پلاژهای شهرآبادان

  • مشاور و تهیه کننده : مهندسین مشاور معماری و شهرسازی مهرازان شهریاد
  • دستگاه نظارت : معاونت امور عمرانی استانداری خوزستان
  • ناظر طراحی پروژه و قرارداد : اداره کل دفتر فنی استانداری خوزستان
  • ایده طرح :

جانمایی المان برگرفته از صنعت پتروشیمی استان با ترکیب بدنه های صلب در کنار گیاهان بومی منطقه

  • مشخصات پروژه :
  • – سطح اشغال میدان اجتماعات ۱۸۸۸۰ متر مربع
  • – مساحت بخش تجاری ( غرفه ) ۱۰۲ متر مربع

آمفی تئاتر ( ۱۶۸۰ نفره ) ۱۷۷۰ متر مربع