معاون شهرسازی، معماری و برنامه ریزی شهری

نام : هدایت اله

نام خانوادگی : زارع زاده

محل تولد : اهواز ۱۳۵۷

سوابق تحصیلی : لیسانس مهندسی عمران- کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

سوابق اجرایی :

 1. ناظر عالیه پروژه های مناطق محروم و حوادث غیرمترقبه استان                               ۸۳-۸۱
 2. ناظر عالیه پروژه های عمرانی شهری و روستایی استان                                           ۸۵-۸۳
 3. مسئول دفتر فنی فرمانداری اهواز                                                                    ۹۰-۸۵
 4. معاون فنی و عمرانی فرمانداری اهواز                                                                 ۹۵-۹۰
 5. نماینده ثابت استانداری خوزستان در کمیته فنی تصویب طرح های هادی روستایی         ۸۵-۸۳
 6. نماینده ثابت فرمانداری اهواز در جلسات کمیسیون ماده ۵ معماری و شهرسازی             ۹۵- ۸۵
 7. عضو اصلی کارگروه بازنگری طرح جامع (راهبردی) شهر اهواز                                   ۹۴- ۹۲

فعالیتهای فرعی :

 1. عضو پایه یک نظام مهندسی ساختمان خوزستان
 2. مسئول کمیته انطباق مصوبات شورای اسلامی شهرهای تابعه شهرستان اهواز                 ۹۵- ۸۷
 3. دبیر شورای ترافیک شهرستان اهواز                                                                   ۹۵- ۹۰
 4. عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اهواز                                                            ۹۲- ۹۰
 5. نماینده استانداری خوزستان در کمیسیون تقویم و ارزیابی ساخت زراعی و باغها             ۹۵- ۹۰
 6. دبیر ستاد توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی شهرستان اهواز                             ۹۰- ۸۵