جلسه طرح جامع فاضلاب اهواز

چهارمین جلسه جامع فاضلاب اهواز به ریاست عبیات معاون هماهنگی امور عمرانی و زارع زاده مدیرکل دفترفنی ،فرمانداران اهواز و کارون و مدیران دستگاههای اجرایی استان در خصوص تسهیل در ابلاغ قرارداد طرح جامع فاضلاب اهواز ، بررسی مشکلات اجرایی پروژه های فاضلاب و آبهای سطحی اهواز و  کارون برگزار گردید .

177