دومین جلسه کمیته امور اجرایی و کالبدی رفع مشکلات حاشیه نشینی و مناطق کمتربرخوردار استان

دومین جلسه کمیته امور اجرایی و کالبدی ذیل قرارگاه شناسایی و پیگیری رفع مشکلات حاشیه نشینی و مناطق کمتر برخوردار استان به ریاست زارع زاده سرپرست اداره کل دفتر فنی و با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی، راه و شهرسازی، شهردار کوت عبدالله، نماینده فرمانداری کارون کارون و مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان کارون با دستور کار جمع آوری و احصا مشکلات زیرساخت های شهرستان کارون در سالن جلسات اداره کل دفتر فنی برگزار گردید.

246