چهارمین جلسه کمیته تولید مسکن

چهارمین جلسه کمیته تولید مسکن ذیل قرارگاه مسکن استان خوزستان به ریاست زارع زاده سرپرست محترم اداره کل دفتر فنی استانداری و با حضور فرماندار امیدیه، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان، معاونین اداره کل راه و شهرسازی، توزیع برق استان،آبفا اهواز و سایر اعضا با دستور کار بررسی موانع اجرایی در برق رسانی و شبکه و انشعابات آب و فاضلاب در پروژه های مسکن مهر استان در محل سالن جلسات اداره کل دفتر فنی برگزار شد.

225