پنجمین جلسه بررسی روند اجرایی و مشکلات طرح جامع فاضلاب اهواز

پنجمین جلسه بررسی روند اجرایی و مشکلات طرح جامع فاضلاب اهواز به ریاست عبیات معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با حضور مدیران دستگاه های اجرایی استان با دستور کار پیگیری و رفع مشکلات و تسریع در روند اجرایی پروژه های شرکت آب و فاضلاب اهواز و کارون در محل سالن جلسات حوزه معاونت عمرانی استانداری برگزار شد.

252