1398/05/28
مدير كل

 

                                            

 نام : علی 

نام خانوادگی : نیازی

محل تولد : تهران  1349

سوابق تحصیلی : لیسانس مهندسی عمران

سوابق اجرایی : 22 سال

1-  کارشناس و مدیر پروژه های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان

2-  کارشناس و ناظر عالیه پروژه های اداره کل حوادث غیر مترقبه استانداری

3-   کارشناس ، سرپرست و مدیر کل دفتر برنامه ریزی عمرانی استانداری

4-  معاون مدیر کل برنامه ریزی و بودجه استانداری

5-    مدیر کل برنامه ریزی و بودجه استانداری 

6-    معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری شهرستان آبادان 

7- معاون دفتر فنی

8- مدیرکل دفتر فنی،امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری

فعالیتهای فرعی :

17 ماه سابقه کار در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان