1398/04/04
معاون شهرسازی، معماری و برنامه ریزی شهری

نام : هدایت اله

نام خانوادگی : زارع زاده

محل تولد : اهواز 1357

سوابق تحصیلی : لیسانس مهندسی عمران- کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

سوابق اجرایی :

1. ناظر عالیه پروژه های مناطق محروم و حوادث غیرمترقبه استان                               83-81

2. ناظر عالیه پروژه های عمرانی شهری و روستایی استان                                           85-83

3. مسئول دفتر فنی فرمانداری اهواز                                                                    90-85

4. معاون فنی و عمرانی فرمانداری اهواز                                                                 95-90

5. نماینده ثابت استانداری خوزستان در کمیته فنی تصویب طرح های هادی روستایی         85-83

6. نماینده ثابت فرمانداری اهواز در جلسات کمیسیون ماده 5 معماری و شهرسازی             95- 85

7. عضو اصلی کارگروه بازنگری طرح جامع (راهبردی) شهر اهواز                                   94- 92

فعالیتهای فرعی :

1. عضو پایه یک نظام مهندسی ساختمان خوزستان

2. مسئول کمیته انطباق مصوبات شورای اسلامی شهرهای تابعه شهرستان اهواز                 95- 87

3. دبیر شورای ترافیک شهرستان اهواز                                                                   95- 90

4. عضو کمیسیون ماده 100 شهرداری اهواز                                                            92- 90

5. نماینده استانداری خوزستان در کمیسیون تقویم و ارزیابی ساخت زراعی و باغها             95- 90

6. دبیر ستاد توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی شهرستان اهواز                             90- 85