1398/05/28
خلاصه شرح وظايف واحد نظارت و ارزيابي طرح ها
  • نظارت عاليه كيفي و كمي بر پروژه هاي عمراني دستگاه هاي اجرايي و شهرداريها  ,پروژه های ملی و همچنین پروژه های مهر ماندگار در سطح استان
  •  نظارت وارزیابی پروژه های ساختمانهای اداری استانداری ,فرمانداریها و بخشداریهای تابعه 
  • بررسی صورت وضعیت ها و برآورد شرح عملیات اجرایی پروژه های شهرداریها ی استان و تهیه گزارشات مربوطه جهت ارائه به مدیر کل محترم