1398/05/28
خلاصه شرح وظايف واحد نقشه برداري
  • انجام عمليات نقشه برداري شهري و مسير بنا به درخواست شهرداريها
  • انجام عمليات نقشه برداري اوليه و ثانويه معادن رودخانه اي و خاك قبل از انتقال مسئوليت واگذاري معادن به سازمان صنايع و معادن استان از ابتداي سال 91
  • انجام عمليات نقشه برداري از پروژه هايي كه استانداري دستگاه اجرايي آنها مي باشد بنا به درخواست واحد نظارت و حقوقي
  • انجام طراحي هاي محدود در شهرهاي جديد التأسيس كه توان فني لازم را ندارند بنا به درخواست شهرداريها