1398/05/28
طرح خط يك قطار شهري اهواز

 

طراحی میادین و مراکز اجتماعات و پلاژهای شهر آبادان

عنوان پروژه : طراحی میادین و مراکز اجتماعات و پلاژهای شهرآبادان

·        مشاور و تهیه کننده : مهندسین مشاور معماری و شهرسازی مهرازان شهریاد

·        دستگاه نظارت : معاونت امور عمرانی استانداری خوزستان

·        ناظر طراحی پروژه و قرارداد : اداره کل دفتر فنی استانداری خوزستان

·        ایده طرح :

جانمایی المان برگرفته از صنعت پتروشیمی استان با ترکیب بدنه های صلب در کنار گیاهان بومی منطقه

·        مشخصات پروژه :

-         سطح اشغال میدان اجتماعات 18880 متر مربع

-         مساحت بخش تجاری ( غرفه ) 102 متر مربع

آمفی تئاتر ( 1680 نفره ) 1770 متر مربع