1398/05/28
شرح وظايف کلی دفتر فني

شرح وظایف اداره کل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک

1-     تهیه و پیگیری تصویب طرح های هادی شهرهای زیر 25 هزار نفر و تغییرات بعدی آنها و نظارت بر اجرای آنها

2-     انجام وظایف مرتبط با کمیسیون بررسی مغایرت های طرحهای هادی شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت.

3-     نظارت عالیه و روند اجرای تهیه طرحهای جامع و تفصیلی و طرحهای توسعه شهری.

4-     عضویت و شرکت در جلسات کمیسیون ماده 5.

5-     انجام امور محوله در اجرای بندهای ب و هـ ماده 28 قانون برگزاری مناقصات موضوع ترک تشریفات مناقصات دستگاه های اجرایی که دارای اعتبارات استانی می باشند.

6-      انجام امور دبیرخانه ای هیأت رسیدگی به شکایات قانونی برگزاری مناقصات در استان.

7-     ایجاد هماهنگی و همکاری بین دستگاه های اجرایی استان و عوامل اجرایی در جهت پیشبرد عملیات عمرانی و بررسی اختلافات میان آنها در چارچوب وظایف شورای فنی استان و تصمیم گیری در این خصوص.

8-     نظارت عالیه در تهیه و تعیین محدوده و حریم شهرها و محدوده روستاها.

9-     نظارت عالیه در شهرداری ها و دهیاری های استان در اجرای طرح و پروژه های شهرسازی، عمرانی و تفکیک اراضی و ارائه راهنمایی های لازم در مطابقت کامل با طرح های مصوب شهری و روستایی.

10- نظارت فنی بر اجرای طرح های عمرانی و فنی استان و ارایه گزارش لازم به دبیرخانه شورای فنی و دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان.

11- مطالعه و بررسی به منظور بدست آوردن حد مطلوب فضای سبز در مناطق مورد عمل با در نظر گرفتن موقعیت و شرایط اقلیمی منطقه.

12- همکاری در ارسال دستورالعمل های قانونی و فنی مربوط به فضای سبز و ارائه آن به شهرداری ها و دهیاری ها برای اجرا.

13- نظارت عالیه و اظهار نظر در مورد واگذاری توافقات پیرامون املاک و اراضی شهری و اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها.

14- نظارت و پیگیری لازم بر دستگاه های اجرایی در زمینه تأمین و استفاده از مصالح استاندارد در قالب مصوبات شورای فنی استان.

15- هماهنگی بین دستگاه های اجرایی استان در انجام امور محوله در حوزه خدمات روبنایی از قبیل آب، برق، فاضلاب، گاز و مخابرات در صورت نیاز.

16-  همکاری در تهیه ضوابط و معیارهای فنی و نظارت عالیه بر تطبیق موازین در اجرای پروژه های عمرانی در چارچوب مصوبات شورای فنی استان.

17- ریاست کمیته های چهارگانه شورای فنی استان و انجام امور محوله.

18- نظارت عالیه در اجرای برنامه های عمرانی (احداث، مرمت، نگهداری و بهره برداری) و گزارش گیری مستمر از پیشرفت برنامه های عمرانی و روستاها و پیگیری از واحدهای استانی دستگاه های اجرایی به منظور رفع موانع اجرایی.

19- عضویت و مشارکت در جلسات کمیته ها، کارگروه ها و کمیسیون های مرتبط بر اساس آیین نامه ها و قوانین موجود که دفتر فنی می بایست در آن شرکت نماید.

20- انجام امور محوله در کمیته کارشناسی هیأت 4 نفره استان موضوع آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.

21- تعامل با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در اجرای قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مقررات ملی ساختمان و ضوابط و دستورالعمل های منبحث از آن.

22- شرکت در جلسات و انجام امور محوله در خصوص کارگروه تخصصی ذیربط امور زیربنایی و شهرسازی استان ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیته های کارشناسی مربوط آن.

23- نظارت بر عملکرد ستادها و مراکز معاینه فنی در استان های مشمول موضوع مصوبه سال 1393 هیأت وزیران.

24- همکاری و نظارت بر ارتقاء کیفیت زیست محیطی کلان شهرها از طریق کارگروه کاهش آلودگی هوا، آب و خاک استان با مسئولیت معاونت هماهنگی امور عمرانی (استان های مشمول).

25- نظارت بر نحوه واگذاری اراضی و ساخت و ساز براساس آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب سال 1391.

26-  کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز موضع کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری ها و انجام امور دبیرخانه های مربوطه.

27- نظارت و پیگیری امور مرتبط با اجرای طرح های مقاوم سازی ساختمان ها و شریان های حیاتی حسب مورد و امور مربوط به ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها.

28- بررسی و نظارت بر اجرای صحیح طرح تملک املاک و اراضی واقع در طرح های عمومی و عمرانی دولت و شهرداری ها از طریق اعمال ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب.

29- بررسی و نظارت بر تملک و آزادسازی نوار 60 متر و طرح های سواحل در استان های ساحلی موضوع ماده 64 قانون برنامه چهارم توسعه و آیین نامه اجرایی آن.

30- نظارت عالیه و انجام هماهنگی و همکاری با دستگاه های اجرایی ذیربط در امور مرتبط با حاشیه نشینی و بافت های ناکارآمد شهری و ارایه گزارش های مربوطه به مقامات مافوق.

31- همکاری در پیگیری امور مربوط به مشکلات مسکن مهر، مسکن اجتماعی و اخذ گزارش های لازم از دبیرخانه حسب مورد موضوع کارگروه مسکن مصوبه 1385 هیأت وزیران.

32- شرکت در جلسات و همکاری در انجام امور محوله بمنظور جلوگیری و کاهش آلودگی های زیست محیطی از جلمه آلودگی ناشی از منابع آب و خاک، گرد و غبار، مصرف سموم شیمیایی، حفظ و بهره برداری پایدار از تالاب ها، منابع طبیعی و ... و تعامل با سازمان ها و دستگاه های اجرایی استان در این خصوص.

33- نظارت بر تهیه، تصویب و اجرای طرح های جداسازی آب شرب از فضای سبز.

34- انجام کلیه امور محوله از طریق شورای حفاظت منابع آب استان و شورایعالی آب موضوع بند 6 مصوبه سال 1387 هیأت وزیران.

35- عضویت درکمیسیون تصویب و تغییرات طرح های هادی روستایی موضوع بند ف ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه.

36-  انجام وظایف و اعمال اختیارات قانونی وزارت کشور در زمینه امور مربوط به حمل و نقل و ترافیک استان و شهر مرکز استان.

37- ایجاد هماهنگی و ارایه مشورت و راهنمایی برای بهبود ترافیک و فعالیت ها و عملکرد شرکت ها، سازمان ها و واحدهای ارائه دهنده خدمات در امر جابجایی جمعی مسافران درون شهری.

38- بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای واصله از شرکت ها و سازمانهای حمل و نقل همگانی شهری به منظور افزایش یا کاهش سرمایه، سرمایه گذاری، مشارکت و اخذ وام و تحصیل اعتبار جهت ارایه به مراجع ذیربط.

39- انجام هماهنگی های لازم بین امور حمل و نقل و ترافیک درون شهری و برون شهری.

40- ارایه مشورت های لازم و انجام کارشناسی های امور حمل و نقل و ترافیک و شرکت در جلسات، کمیسیون ها، کمیته ها و شوراهای مرتبط استان.

41- بررسی و مطالعه بریا تعیین تعداد وسایل نقل همگانی مورد نیاز استان.

42- برقراری ارتباط با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و تخصصی استان مرتبط با حمل و نقل و ترافیک برای دستیابی به آخرین اطلاعات،      نوآوری ها، استانداردها.

43- اهتمام برای افزایش توان تخصصی و فنی دست اندرکاران حمل و نقل و ترافیک در استان و ارتقاء سطح فرهنگ ترافیک شهروندان از طریق تهیه و اجرای دوره ها و برنامه های آموزشی با هماهنگی و همکاری واحدهای استانی دستگاه های اجرایی و مراجع دیربط.

44- اجرای مصوبات ابلاغی دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور (موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون تاسیس شورای عالی مصوب 2/7/74 هیأت وزیران)

45- تهیه و توزیع بکارگیری ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و استانداردهای شهری، رعایت آیین نامه ها و ضوابط و ابلاغ دستورالعمل های مربوطه.

46-  پیگیری تحقق طرح ها توسعه فضای سبز و جنگل های واقع در محدوده و حریم شهرها موضوع تفاهم نامه فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و شهرداریها.

47- نظارت بر انجام امور مربوط به هماهنگی و پیگیری ستاد مناسب سازی و تسهیل تردد معلولین جسمی- حرکتی.

48- هماهنگی امور مربوط به کمیسیون ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (واگذاری اراضی به دستگاه های دولتی خارج از محدوده)