1398/05/28
معاون حمل و نقل و ترافیک

 

 

 

 

نام : ایمان

نام خانوادگی : هدایت

سوابق اجرایی :

·        کارشناس اداره کل حوادث غیرمترقبه و ناظر پروژه های مناطق محروم                  83-82

·        کارشناس مسئول اداره کل برنامه ریزی عمرانی معاونت امور عمرانی                   86-83

·        کارشناس امور زیر بنایی معاونت برنامه و بودجه استانداری                                  87-86

·        کارشناس اداره کل مدیریت بحران استانداری                                                 90-87

·        مسئول واحد برنامه ریزی و بودجه عمرانی معاونت امور عمرانی                            92-90

·        رئیس گروه تهدیدات زیر ساخت های عمرانی اداره کل پدافند غیر عامل استانداری       93

·        مدیرحمل و نقل و ترافیک استانداری                                                            95-94

·        معاون حمل و نقل و ترافیک دفتر فنی استانداری                                            95 تاکنون

فعالیت های فرعی :

·        عضو پایه یک نظام مهندسی ساختمان خوزستان

·        مسئول توزیع اعتبارات شهرداریهای استان                                                      87-83

·        کارشناس مسئول پیگیری و نظارت بر پروژه های کمک های اهدایی وزارت نفت        86-83

·        مسئول طرح برکت                                                                                  91-87

·        مسئول طرح تحرک حوزه معاونت امور عمرانی                                                 92-90

·        مسئول پیگیری و تهیه و تنظیم برنامه عملیات استان در برنامه پنجم توسعه (بخش امور زیر بنایی)             89

·        مسئول ارزیابی الزامات پدافند غیر عامل در پروژه های عمرانی براساس ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه  94-93

·        مسئول پیگیری طرح جامع پدافند غیر عامل استان                                          94-93

·        دبیر شورای ترافیک استان                                                                      94 تاکنون