مهمترین عناوین خبری
 سیستم کنترل و نظارت پروژه های نظارتی استا ن خوزستان توسط دفتر فنی استان طراحی گردید که در ان کلیه پروژه های در دست اجرا در سطح استان درج می گردد و پیشرفت فیزیکی و کنترل کیفی انها در این نرم افزار توسط دستگاه های اجرایی ثبت می شود و توسط دفتر فنی  استان ودفاتر فنی شهرستانها کنترل  نهایی می گردد. در ادامه بخوانید